Připojte se k nám na Facebook
Ko Samui

Ko Samui

O ostrově

Malebný žulový ostrov býval hlavním producentem kopry (sušených jader kokosových ořechů), dnes je pěstování kokosových palem stále důležitým odvětvím. Turistický ruch je však dnes pro obyvatele důležitějším způsobem obživy.Bílé pláže jsou lemovány kokosovými palmami a přerušovány občasnými žulovými balvany, které dávají pobřeží scénický charakter. Dvě hlavní pláže ostrova leží na jihovýchodním pobřeží - Chaweng a Lamai - a nabízejí veškeré zázemí dovolené, jako jsou hospůdky, bary a diskotéky. Na severním a východním pobřeží se nacházejí daleko klidnější pláže Bo Phut, Mae Nam a Taling Ngam. Vnitrozemí oplývá přírodními krásami, velice zajímavé jsou četné vodopády, mezi nimiž vyniká horní namuangský vodopád, vysoký 70 metrů. Kulturně pozoruhodný je chrám Wat Khunaram s mumií mnicha, který zemřel v roce 1973 a jeho tělo, přesně podle předpovědi, do dnešních dob nepodlehlo rozkladu. Thajci tento pozoruhodný úkaz vysvětlují tím, že mnich dosáhl tak vysokého stupně poznání, že byl schopen ovládat i přírodní pochody po své smrti, kterou mimochodem předpověděl na minutu přesně. Na severním pobřeží se na malém ostrůvku Ko Farn nachází velká socha sedícího Buddhy. Hlavní město ostrova Nathon leží na východním pobřeží a není příliš turisty navštěvováno, uchovává si tudíž místní charakter. Atraktivní jsou též buvolí zápasy, které se konají v arénách pod širým nebem přibližně dvakrát do měsíce.

Pobytová místa na ostrově:

Chaweng - nejživější a nejnavštěvovanější pláž ostrova je dlouhá asi 5 km, orientována je na jihovýchod. Písek je bělostný a křemenný. Sklon do moře je relativně větší v jižní části pláže, kde nevznikají odlivové lavice, v severní části pláže dochází k výraznějšímu ústupu moře při odlivu. Kolem hlavní uličky, která se táhne za prvou linií hotelů je nepřeberné množství barů, restaurací a nákupních možností.

Lamai - druhá nejpopulárnější pláž ostrova, dlouhá zhruba 2 km, je svým charakterem a scéničností nejlepší pláží ostrova. Orientována je na jihovýchod. Pláž z bílého křemenného písku spadá do moře relativně ostře, takže ani při odlivu hladina příliš neustupuje. Kolem hlavní uličky, která se táhne za prvou linií hotelů je nepřeberné množství barů, nočních klubů a restaurací.

Mae Nam – klidná pláž na severním pobřeží ostrova, orientována je na sever s výhledem na hornaté panorama sousedního Ko Phanganu. Ideální pro milovníky klidné a nerušené dovolené.

Místní doprava

Songthaewy jezdí kolem celého ostrova v krátkých intervalech, jízdné od cca 100 THB se platí řidiči po dojezdu. Směry jsou vyznačeny i v latince. Za tmy se většinou jízdné zvyšuje.

Songthaewu si lze pronajmout též jako taxi, pak je třeba cenu dohodnout předem.

PůjČovny vozidel

Nejvíce se na Ko Samui pronajímají malé motocykly (100 cc). Pronájem je možný v každém hotelu či u řady půjčoven. (Půjčovné je od 150 THB na den, pojištění na motocykly sjednat nelze).

Banky

Bankovní pobočky jsou na obou hlavních plážích Lamai a Chaweng.

Noční Život

Centrem nočního života je pláž Chaweng, kde se kolem velké diskotéky Green Mango koncentruje řada barů a nočních podniků. Podobně rušná je v menším měřítku i pláž Lamai, kde nově vznikl rozsáhlý barovým komplex Angkor (u hlavní silnice ve vnitrozemí).

Potápění

Vody kolem Ko Samui jsou obecně méně průzračné než vody Andamanského moře, přesto se zde nachází řada zajímavých potápěčských lokalit.

SAIL ROCK – pravděpodobně nejlepší potápěčská lokalita v Siamském zálivu. Skála, lemovaná několika skalisky, na jihovýchodní straně se nachází zajímavý přírodní erozní tunel v hloubce od 6 do 18 metrů, kterým lze snadno proplavat. Ke skále připlouvají hojně pelagické ryby: barakudy, i žraloci velrybí.

MOŘSKÝ PARK ANG THONG – nejznámějšími lokalitami je Hin Nippon a Ko Wao s pozvolna upadajícími svahy s hojnou pelagickou faunou.

 Cena výletu s 2 ponory: cca 2500 THB

Výlety na Ko Samui

NÁRODNÍ MOŘSKÝ PARK ANG THONG

Celodenní výlet do Nathonu, hlavního města Ko Samui, a odtud lodí na vápencové ostrůvky na západě. Možnost výstupu na vrcholek ostrova Ko Wua Talap s panoramatickým výhledem (cca 45 minut) či koupání na pláži. Po obědě na palubě se přejíždí na ostrov Ko Mae Ko, kde se nachází známé vnitrozemské slané jezírko Talai Nai. Opět možnost pobytu na pláži. Návrat do Nathonu a zpět do hotelu.

Orientační cena 800 THB, trvání celodenní.

O Thajsku

THAJSKO - v Thajsku se na ulicích potkáte s buddhistickými mnichy, stejně tak jako s nespočetným množstvím kněžek lásky. Večer můžete navštívit některou z nepřeberného množství restaurací, barů, nočních klubů či salonů thajské masáže. Po dvou příjemně strávených dnech v Bangkoku záleží jen na Vás, které z mnoha thajských letovisek navštívíte.

Thajsko -zeměpisné údaje

Obrys Thajska bývá přirovnáván k hlavě slona. Na sever zasahují výběžky Šanských pohoří s nejvyšším vrcholkem Thajska – ho rou Doi Inthanon (2.566 metrů n.v.). Centrální oblast je tvořena nížinami kolem řeky Chao Phraya, severovýchod (Issan) před stavuje vyprahlá krasová plošina Kho ratského plató. Po západním okraji Khorat ského plató se k jihu táhnou pískovcová pohoří, tvořící izolované stolové hory, často se značným převýšením vůči okolí. Jižní část země leží na šíji Kra a na Malajském polo ostrově s nízkými krasovými horami, tvořícími často fantastické skalní útvary. Nejdelší thajskou řekou je Mekong, který tvoří větší část hranice s Laosem, osou Thaj ska je však řeka Chao Phraya s hlavním přítokem, ře kou Nan, vlévající se do Thajského zálivu jižně pod Bangkokem.

Thajsko - obyvatelé

Většinovými obyvateli země jsou Thajové, obývající střední Thajsko. Na severový chodě (v Issanu) žijí Laové, v horách na severu pak změť nárůdků a národností, které přišly z jižní Číny, Tibetu a Barmy, jsou to tzv. horské kmeny. V horách žijí také Šanové, blízcí příbuzní Thajů. Ve městech a na jihu je mnoho Číňanů (dle odhadu 10%), kteří tvoří ekonomickou elitu Thajska. Kromě horských kmenů, kteří uctívají přírodní síly, případně jsou křesťany, se velká většina obyvatel hlásí k theravádovému, v případě Číňanů k mahajánovému buddhismu. Na jihu pak převažuje islám. Všechny pestré složky thajského obyvatelstva se pak téměř bez vý hrad ně ztotožňují s myšlenkou thajství a považují se za obyvatele Thajska – Thajce.

Podnebí v Thajsku

Tropické monzunové s třemi ročními obdobími: zima (od listopadu do února) s teplotami pod 30°C a v severní polovině Thajska bez dešťů, léto (únor až červen), kdy teploty vy stupují až ke 40°C, ve druhé polovině léta se začínají objevovat bouřky – předzvěst nadchá zejícího monzunu. Třetím ročním obdobím je monzun (červen až listopad), kdy se poněkud ochlazuje a více prší. Z pohledu Evropana však thajské podnebí nemá žádné velké výkyvy..

Astronomické údaje

Střídání dne a noci je poměrně vyrovnané, v době kolem zimního slunovratu zapadá Slunce pár minut před 18.00, v době letního slunovratu zhruba v 18.45. Ráno se rozednívá kolem 6.00. Ve všech thajských letoviscích na obou pobřežích se setkáme s přílivem a odlivem, v době maximálních přílivů jsou rozdíly hladin až 2 metry.

Thajsko - ubytování

Standardním typem pokoje je v thajských ho telech pokoj dvoulůžkový, který je možno obsadit jednou či dvěma osobami. Případná třetí osoba bývá ubytována na přistýlce, což není plnohodnotná postel. Většina hotelů nepřijímá z prostorových důvodů více než tři osoby na pokoj. V základní nabídce uvádíme ubytování v běžném typu pokoje. Pokud má hotel více typů ubytovacích kapacit (plážové bungalovy, junior suity, výhled na moře, ... apod.), na vyžádání zajistíme typ ubytování dle Vašeho přání. Dle světových zvyklostí je v den příjezdu pokoj k dispozici po 14. hodině, v den odjezdu je k dispozici do 12. hodiny.

Nákupy v Thajsku

Vzhledem k cenové hladině v zemi se v Thajsku nakupuje velice dobře. Typické thajské suvenýry zahrnují výrobky z dřev, zvláště řezbářské práce z teakového dřeva, drahé kameny (Thajsko je jedním z nej větších světových producentů drahoka mových odrůd korundu: safírů a rubínů), výrobky z tradiční umělé hmoty, vyráběné z klihu a rozdrcených rohů vodního buvola, výrobky z ručního saového papíru, masky, lidové ozdoby a nepřeberné množství dalších atraktivních suvenýrů.

Oblečení v Thajsku

Nejvhodnější je lehké bavlněné oblečení, při návštěvě buddhistických chrámů je třeba dbát na přiměřenou decentnost. Koupání nahoře bez se toleruje u hotelových bazénů a na turisty hojně navštěvovaných plážích, koupání bez plavek je však nepřípustné. V severních oblastech Thajska bývá po ránu i chladněji, přibalte proto i lehké teplejší oblečení s dlouhým rukávem. Při vstupu do chrámových interiérů a domácností se odkládá obuv a vstupuje se naboso.

Naše služby v Thajsku

V době hlavní sezony je v hlavních pobytových letoviscích (Bangkok, Pattaya, Phuket, Ko Samui) český delegát ESO travel, který organizačně zajišťuje pobyt v Thajsku. Delegát zajišťuje klientům základní seznámení se zemí, s klienty se setkává na pravidelných schůzkách v hotelích a organizuje základní poznávací výlety. Není však s klienty po celých 24 hodin denně. Při poznávacích zájezdech je přítomen česky hovořící průvodce tehdy, pokud je účast nad stanovený minimální limit účastníků. Kategorizace hotelů odráží mínění ESO travel, není založena na mezinárodně uznávané kategorizaci pomocí hvězdiček, která se v Thajsku ostatně nepoužívá.

Ubytování

Zazen Boutique Resort & Spa ****

Poklidný luxusní stylový resort se skládá z 28 bungalovů a leží přímo na mořském břehu na pláži Blahut na jednom z nejkouzelnějších míst ostrova Ko Samui. Moderní bungalovy mají výhled do tropické zahrady tak, aby vyhovoval klidu ostrova, s reálným soukromím a komfortem.

více Více