Připojte se k nám na Facebook
Malý okruh Čínou

Malý okruh Čínou

9 dní / 7 nocí - mystérium Pekingu a okolí


Základní informace

Poznáte centrum nejrychleji se rozvíjející země světa. Seznámíte se s tisíce let starou
kulturou s nesčetnými historickými památkami.

Termíny:
09.04. - 17.04.2016
23.04. - 01.05.2016
30.04. - 08.05.2016
07.05. - 15.05.2016
02.07. - 10.07.2016
16.07. - 24.07.2016
08.08. - 17.08.2016
10.09. - 18.09.2016
24.09. - 02.10.2016
08.10. - 16.10.2016

Cena: 32.990,- Kč

Tento zájezd je gay friendly!!!

V ceně je zahrnuta letecká doprava Praha - Peking - Praha včetně poplatků, transfery letiště - hotel - letiště, 7x nocleh se snídaní v Pekingu v 3* hotelu, program včetně transferů a vstupů, 6x oběd v tradiční čínské restauraci, český průvodce. Minimální počet: 12 osob.

Program

1. den ODLET Z PRAHY

Sraz skupiny 2 hodiny před plánovaným odletem. Odlet do Pekingu.

2. den PŘÍLET DO PEKINGU

Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu, ubytování. Oběd v hotelu. Odpoledne fakultativně projížďka na rikšách - tzv. Chu-tchung tour nebo individuální volno na procházku městem či odpočinek.

3. den TCHIEN-AN-MEN, PEJCHAJ PARK, WANG FU TING ROAD

Snídaně. Celodenní prohlídka největšího náměstí na světě Tchien- an-men - náměstí Nebeského klidu o rozloze 44 hektarů. Po obědě procházka parkem Pejchaj s prohlídkou pagody, postaveném na ostrově uprostřed laguny. Procházka po Wang-fu-ting Road, nejrušnější třídy moderního cen tra Pekingu s obchodními domy.

4. den ZAKÁZANÉ MĚSTO, CHRÁM NEBES

Snídaně. Celodenní prohlídka Zakázaného města - sídla panovníků dynastie Ming a Čching. V tomto rozlehlém císařském komplexu vládlo 24 panovníků po více než 500 let celé Čínské říši. Zakázané město bývá též nazýváno největším kulturním muzeem Číny, během vlády všech císařů bylo nepřístupné veřejnosti. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka Chrámu nebes, postaveného již v roce 1420. V tomto rozsáhlém chrámu panovníci dynastie Ming a Čching pořádali modlitební obřady a rituály. Večer fakultativně návštěva akrobatické show.

5. den LAMAISTICKÝ A KONFUCIŮV CHRÁM

Snídaně. Dopoledne prohlídka lamaistického kláštera. Jeho pět hlavních síní ztěles ňuje slohovou směsici chánských, mon golských a tibetských prvků. Oběd v typické čínské restauraci. Odpoledne prohlídka Konfuciova chrámu, zakladatele konfucianismu, který je v Číně dodnes velice uznávaným filozofickým směrem. Večer pro zájemce fakultativně návštěva pekingské opery.

6. den VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ, HROBKY DYNASTIE MING

Snídaně. Celodenní výlet k Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce více než 6.000 km. Tato zeď, jež původně sloužila k obranným účelům proti invazi barbarů, se nachází zhruba 60 km severovýchodně od Pekingu. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka hrobky panovníků dynastie Ming (celkem 13 hrobek).

7. den LETNÍ PALÁC, ZOO

Snídaně. Prohlídka Letního paláce, letního sídla císařů. Během své vlády zde císaři přebývali a odpočívali v rozlehlých zahradách. Prohlédnete si i známou Loď čistoty a klidu - Mramorovou loď císařovny Cch´-si z roku 1888. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne přejezd do pekingské ZOO, kde uvidíte populární pandy, symbol Číny. Večer fakultativně ochutnávka místní speciality - pekingské kachny.

8. den VOLNÝ DEN

Snídaně. Osobní volno na nákupy či fakultativní prohlídku dalších nenavštívených míst Pekingu.

9. den PŘÍLET DO PRAHY

Snídaně. Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. Přílet do Prahy na letiště Praha - Ruzyně ve večerních hodinách.

Poptávka