Připojte se k nám na Facebook
Šumava

Šumava

Cykloturistika a sport na Šumavě.

Antýgl

Antýgl

Bývalý královácký dvorec Otýgl leží uprostřed louky v malebném údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku.
Poprvé byl připomínám roku 1500. V letech 1523-1818 zde pracovala sklárna, která vyráběla duté sklo a páteříky (skleněné kuličky pro růžence). Protože sklárna měla jen jednu pec - "ein Tigel", získalo místo dnešní název Antýgl. Po uzavření hutě byl roubený objekt upraven na zájezdní hostinec.
Historický dvorec tvoří skupina roubených i zděných stavení. Dříve se skládal z vlastní chalupy, podružského domku, stodoly a kaple. Celá stavba je typicky šumavská a rozlehlá. Stavení má polovalbové šindelové střechy, široké nízké štíty s vyřezávanými obrazci v bednění nebo se skládanou okenicí. Zvonička a kaplička je typická pro královácké dvorce. Vikýřům se říká volská oka.
V současné době je Antýgl jádrem známého autokempingu. Je velmi významnou křižovatkou turistických a cyklistických tras. Můžete si tady projít Naučnou stezku Povydří. Horská řeka Vydra totiž protéká v těsné blízkosti stavení a tábořiště. Opačným směrem, asi 2 km proti proudu Vydry směrem na Modravu, najdete hradlový most a začátek Vchynicko - Tetovského plavebního kanálu. V zimě jsou tady upravované běžecké trasy.

Tipy na výlet

Čeňkova Pila
Čeňkova Pila byla vybudována pražským obchodníkem Čeňkěm Bubeníčkem poblíž soutoku Vydry a Křemelné po lesních kalamitách v letech 1863 a 1870. V létě 1867 onjekt navštívil Bedřich Smetana, který zde vysadil dodnes rostousí "Smetanův smrk".

Březník
Původ této kamenné stavby je z období mezi r. 1830 - 1860 (nejspíš r. 1848). Schwarzenberská hájovna je poslední dochovanou stavbou tohoto druhu v rozsáhlé oblasti šumavských plání.

Chalupská slať
slať s nejvetším rašelinným jezírkem (1,3 ha) v republice, do jejíhož středu se dostanete po 260 metrů dlouhém povalovém chodníku.

Jezerní slať
1. zóna Národního parku Šumava chrání rozsáhlé vrchovištní rašeliniště. Slať, kde rostou všechny druhy rostlin typické pro šumavská rašeliniště, je pouze částečně přístupná po poválkovém

Královácký dvorec Antýgl
Bývalý královácký dvorec v údolí Vydry z počátku 16. století. Jméno dostal zřejmě podle malé sklárny zvané Horní Otygl

Poledník
Vrchol s vyhlídkovou věží vysokou 37 metrů je též nazýván Polední hora a nachází se 7 km jižně od obce Prášily. Se svými 1315 m nad mořem je přirozenou dominantou celé této příhraniční oblasti, odkud je výhled na celou Šumavu a Bavorský les.

Prášilské jezero
Prášilské jezero leží na úbočí Poledníku, nad ním 150 m vysoká karová stěna. Jeho plocha je 3,91 ha, nejvyšší naměřená hloubka 15 metrů. Ledovcové jezero je odvodňováno Jezerním potokem do Křemelné. U jezera je pomník studenta medicíny O. Krareise, který zde utonul v roce 1927. Nedaleko je Stará jímka-bažinatá kotlina, kdysi také ledovcové jezero.

Pramen Vltavy
Pramen Vltavy je příjemnou procházkou z Modravy (12 km) nebo z Kvildy (6 km) dosáhneme úpatí Černé Hory, kde pramení nejdelší česká řeka - Vltava.

Tříjezerní slať
Tříjezerní slať je typické šumavské vrchovoštní rašeliniště o rozloze 19 ha v nadmořské výšce 1062 m. Přístupné po povalovém chodníku.

Vchýnicko-Tetovský plavební kanál
Vchýnicko-Tetovský plavební kanál - vybudován v letech 1799-1801 knížetem Josefem Schwarzenbergem,jako spojnice Vydry a Křemelné. Tento plavební kanál začíná u Hradlového mostu asi 1 km pod obcí Modrava a je dlouhý zhruba 8 km.

Ubytování

Hotel Antýgl ***

Hotel Antýgl leží v samém srdci Šumavy, mezi Vchynsko - Tetovským plavebním kanálem a řekou Vydrou, nad známým královským dvorcem Antýgl.

více Více